اجاق گاز رومیزی

موجود نمی باشد

3,985,000  تومان  


PP 93 G SF


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله : چدنی

سیستم ایمنی قطع  گاز (ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

5,880,000  تومان  


SH09 PG WAX


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

5,280,000  تومان  


PPF Q40 DC DR


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

5,680,000  تومان  


PPQ 40 TC SF


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,920,000  تومان  


PPF 30 TC 120


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,850,000  تومان  


TG 755 P IX GH


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,105,000  تومان  


TV 755 P MI GH


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,385,000  تومان  


TG 752 IX GH


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,865,000  تومان  


TIP 844 DO L


صفحه برقی  رومیزی

قابلیت تنظیم 16 سطح توان

نمایشگر توان حرارتی

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :22
صفحه 1 از 3 صفحه