اجاق گاز رومیزی

موجود می باشد

PP 93 G SF


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله : چدنی

سیستم ایمنی قطع  گاز (ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SH09 PG WAX


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

PPF Q40 DC DR


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

PPQ 40 TC SF


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

PPF 30 TC 120


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

TG 755 P IX GH


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

TV 755 P MI GH


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

TG 752 IX GH


صفحه گاز رومیزی

جنس محافظ و سرشعله :  چدنی

سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

TIP 844 DO L


صفحه برقی  رومیزی

قابلیت تنظیم 16 سطح توان

نمایشگر توان حرارتی

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :22
صفحه 1 از 3 صفحه