بخارپز

موجود نمی باشد

SST1 S


8 عملکرد همراه با برنامه ریزی دما و زمان

1 برنامه پخت سرآشپز

7 برنامه پخت جادویی (اتوماتیک)

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :1
صفحه 1 از 1 صفحه