فر

موجود نمی باشد

4,415,000  تومان  


BC 99 DT P XA S


6 برنامه پخت سرآشپز

4 برنامه پخت جادویی (اتوماتیک)

چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,590,000  تومان  


BC 199 DT P XA S


17 برنامه پخت سرآشپز

11 برنامه پخت جادویی(اتوماتیک)

چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,000,000  تومان  


FN 66 T XA S


17 برنامه پخت سرآشپز

12 برنامه پخت جادویی (اتوماتیک)

چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,255,000  تومان  


FL 836 G XA


18 برنامه پخت سرآشپز 

( همراه با انتخاب دما و مراحل پخت)

چربی زدایی خودکار- پاکسازی سریع

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,165,000  تومان  


FL 836 G MT


15 برنامه پخت سرآشپز

( همراه با انتخاب دما و مراحل پخت)

چربی زدایی خودکار-پاکسازی سریع

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,645,000  تومان  


FLR 934 G XA


 18 برنامه پخت سرآشپز 

سیستم نظافت  : دستی

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,830,000  تومان  


FP955.1S


9 برنامه پخت

سیستم نظافت : کاتالتیک

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,560,000  تومان  


SPY 1 S


17 برنامه پخت سرآشپز 

12 برنامه پخت جادویی (اتوماتیک)

چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :8
صفحه 1 از 1 صفحه