ماکروویو و ماکروفر

موجود نمی باشد

SMW 242.1 XA


ماکرویو با گریل با 7 برنامه پخت

دارای 7 سطح دما

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SMW 2 S


ماکرویو / فن / گریل / پخت سنتی

دارای 10 سطح دما

12 برنامه پخت اتوماتیک

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :2
صفحه 1 از 1 صفحه