هود

موجود می باشد

HSE 159


3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده )

کنترل لمسی 

دارای نشانگر اندازه گیری جهت اشباع فیلترها

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

HL 458


3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده )

سه سرعته

دارای نشانگر اندازه گیری جهت اشباع فیلترها

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HL 998 IX


3حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

کنترل لمسی  ( پنل با زاویه 45 درجه )

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HSD 98 IX


3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

نشانگر اشباع فیلتر

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HSB 99 IX


3 حالت تنظیم سرعت + بوستر ( تقویت کننده )

صفحه کنترل لمسی

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

GFI 681 IX


امکان تنظیم سرعتهای مختلف

 

 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :6
صفحه 1 از 1 صفحه